Salla Kuoppamaa

Ex-Organic Sticks

Kuva: Salla Kuoppamaa

Ex-Organic Sticks ovat metsästä kerättyjä keppejä, jotka on tuotu pois ulkotilasta, puhdistettu ja uitettu muovissa. Entinen orgaaninen, maatuva tavara on muuntunut ihmisen toimesta sekäjätemateriaaliksi. Teoksen puumateriaali on huuhdottu lahoamiselta, ja sen luonnollinen hajoaminen on pysäytetty muovipohjaisella aineella.

Pohjoismainen minimalismi, Skandinaavinen suunnittelu, protestanttinen kirkkotaide ja marjastus inspiroivat teoksen tekotapaa ja esillepanoa. Ex-Organic prosessissa Pohjoismainen puu tapa ikuisuuden.

Teos tarkastelee naisen työtä. Metsästä keräily ja siivoaminen nähdään naisvaltaisena toimintana, kun taas kepeillä on maskuliinista symbolismia.


Ex-Organic Sticks are sticks collected from the forest, which have been brought outside, cleaned and wrapped in plastic. The former organic, compostable material has been transformed by humans into waste material. The wooden material of the work has been washed away from decay, and its natural decomposition has been stopped with a plastic-based substance.

Nordic minimalism, Scandinavian design, Protestant church art and berry painting inspire the way the work is made and presented. Ex-Organic in process Nordic tree way of eternity.

The work examines the work of a woman. Gathering and cleaning from the forest is seen as a female-dominated activity, while sticks have masculine symbolism.


Ex-Organic Sticks är pinnar som samlats in från skogen, som har tagits ut, rengjorts och inslagits i plast. Det tidigare organiska, komposterbara materialet har omvandlats av människor till avfallsmaterial. Verkets trämaterial har tvättats bort från förfall och dess naturliga nedbrytning har stoppats med ett plastbaserat ämne.

Nordisk minimalism, skandinavisk design, protestantisk kyrkokonst och bärmåleri inspirerar till hur verket görs och presenteras. Ex-organisk i process Nordisk trädväg till evigheten.

Verket undersöker en kvinnas arbete. Att samla och städa från skogen ses som en kvinnodominerad aktivitet, medan pinnar har maskulin symbolik.Puu ja muovi Trä och plast Wood and plastic


Teos on myytävänä. Tiedustelut: Konstverket är till salu. Kontakt: The artwork is for sale. Contact:

salla.kuoppamaa@gmail.com