Agenda - Art 2030 Tulevaisuudelle!

Agenda - Art 2030 - Tulevaisuudelle!

 For the future, För framtiden, Fyrir framtíðina, For fremtiden 

Lokakuussa 2022

Agenda - Art 2030, Tulevaisuudelle! - teossarja avaa YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) 17 osa-aluetta Pohjoismaisten nuorten ja lasten taiteen kautta. Tulevaisuuden kuvitelmat saavat äänen.

Agenda-Art 2030, Tulevaisuudelle teossarja on kuraattori Marika Tomu Kaipaisen ideoima ja toteutetaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Teosvallinnan tekee lapsista ja nuorista koottu raati. Kaipainen on saanut hankkeelle apurahan Alfred Kordelinin säätiöltä. 

Teossarja kootaan seitsemästätoista (17) lasten ja nuorten tekemästä teoksesta. Teokset voivat olla tanssia, kuvataidetta, musiikkia, performanssia, runoja, sirkusta, ympäristötaidetta, virtuaalitodellisuuksia, ääni- ja valotaidetta, videoita, tarinoita, installaatiota ym. Toisin sanoen kaikkea, minkä voi käsittää taiteeksi.

Teossarja toteutetaan vallitsevat covid-19 säädökset huomioiden ja näihin varautuen. Esitysten osalta teossarja koostuu pääasiassa video-tallenteista ellei merkittävää muutosta covid-tilanteeseen vuoden aikana synny.

Teossarjan teoshaku on Pohjoismaissa asuville nuorille ja lapsille. Teoshaku on avoinna huhtikuun loppuun 2022 (30.04.) ja se toteutetaan mm. sosiaalisen median, Pohjoismaiden koulujen ja nuorten ja lasten taidekoulujen kautta. Teoshaun tulos ilmoitetaan toukokuussa 2022. Teossarjan valitaan 17 teosta, joille maksetaan osallistumisesta teospalkkio. Teossarja esitetään lokakuussa 2022 sosiaalisessa mediassa, Agenda - Art 2030 teossarjan verkkosivuilla, ja teossarjasta kootaan näyttelyä varten kokonaisuus. Näyttely pidetään lokakuussa 2022 ja sen pääpaikkana on Pohjoismaisen kulttuuripisteen tilat Suomenlinnassa.

Hankeen kumppanina on Pohjoismainen kulttuuripiste (www.nordiskkulturkontakt.org/fi/), Nordisk kulturkontakt ja yhteyshenkilönä on Annika Bergvik-Forsander (senior advisor/ art and culture). Teossarjan näyttely avataan 29.9.2022 Pohjoismaisen kulttuuripisteen Suomenlinnan tiloissa järjestettävällä seminaarilla, jossa äänen saavat Pohjoismaiden nuoret ja lapset ja heidän taiteensa ja kestävän tulevaisuuden utopiat.

Teoksille haetaan esityspaikkaa myös Reykjavikin Pohjolan-talolta, Färsaarten Pohjolan-talolta, Grönlannin Pohjola-instituutista ja Ahvenanmaan Pohjola-instituutista, eli muistakin Pohjoismaiden ministeriöneuvoston alaisista toimipisteistä.

Teoshaku on anonymisoitu ja se kohdistuu nuoriin Pohjoismaissa asuviin taiteen harrastajiin ja tekijöihin. Anonymisoidun teoshaun kautta teoksen ääni voimistuu ja vain teos ja sen tuoma kokemus on läsnä. Kuratoinnin tukena ja viimeistelijänä on nuorten oma valitsijaraati. Yhdenvertaisuus on teossarjan tärkeä arvo. Teoshaun toteuttaminen anonymisoidusti ja nuorten tekemä kuratointi vastaavata tähän arvoon.

Pohjoismainen ulottuvuus, mielikuvat ja havainnot Arktisen alueen muutoksista ovat teossarjan keskiössä. Millaisen tulevaisuuden Kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteet sekä nuorten elinympäristössä ja elämässä tapahtuvat muutokset avaavat pohjolan nuorille?

Agenda 2030:n ja sen viitoittaman tulevaisuuden tarkastelu taiteen kautta tavoittaa jotain aivan keskeistä kestävyysmurroksen ytimestä - mahdollisuuden saada ihmiset katsomaan asioita uusin silmin ja lisätä heidän motivaatiotaan toimia paremman maailman puolesta. Näyttely mahdollistaa 17 erilaisen teoksen ja nuorten tekijöiden äänen kuulumisen yhteisten ja merkityksellisten tavoitteiden ja tulevaisuuden äärellä.

Tällaisena aikana yhteistyö, toistemme auttaminen, muutoksiin sopeutuminen ja sinnikäs uudella tavalla tekeminen ovat ehkä ainoat keinomme onnistua. Tätä yhdessä tekemistä myös Agenda-Art 2030, Tulevaisuudelle! teossarja korostaa.

Teossarjan sisar oli esillä Töölönlahden ympäristössä Helsingissä 19.10.- 25.10., lokakuussa 2020. 

"Agenda - Art 2030 teossarja on syntynyt tarpeesta kiinnittää huomiota ja luoda ymmärrystä kestävyyskriisin moniin juonteisiin, mutta myös avata ja lisätä ymmärrystä yhteisestä moraalihorisontista, jonka saavuttamiseen YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet - Agenda 2030 ohjelma meitä ohjaa ja auttaa. Tässä taiteella on merkittävä rooli paitsi vakiintuneiden käsitysten ja valta-asetelmien horjuttajana, myös toivon luojana ja tunteiden tuojana. Teossarjan toteuttamisessa keskeistä on Agenda 2030 ohjelman tarjoamat arvot ja asenteet. Ekologisuus ja yhdenvertaisuus ovat teossarjan keskeisiä arvoja, joihin anonymisoidulla teoshaulla vastataan. 

Agenda 2030 luo pohjaa tulevaisuudelle. Tuon tulevaisuuden kohtaaminen edellyttää tuoretta ja poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä ja otetta."


Teossarjan tukena

Agenda - Art 2030 Tulevaisuudelle!