Agenda - Art 2030 

19.-25.10.2020

Agenda - Art 2030 teossarja avaa Kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) 17 osa-aluetta 17 taideteoksen keinoin.

Agenda - Art 2030 teossarja on -

tanssia, kuvataidetta, keramiikkaa, valokuvia, grafiikkaa, performanssia, videotaidetta, tekstiilitaidetta, yhteisötaidetta, vuorovaikutustaidetta, ympäristötaidetta, biotaidetta, laulua, itkua, kirjeenvaihtoa, puheita, rituaalirunoutta ja mielenilmaus.

Teossarjan 17 teosta esitetään Töölönlahden ympäristössä Helsingissä viikolla 43 (19.10.- 25.10.), lokakuussa 2020. Esityspaikkoja ovat Finlandia-talo, Hakasalmen huvila, Kansallismuseo, Talvipuutarha, Villa Kivi, Diakonissalaitoksen kirkko ja Keskustakirjasto Oodi. 

Teossarja koostuu kutsutuista ja anonymisoidun teoshaun kautta valituista teoksista. 

Teossarjan on ideoinut, kuratoinut ja tuottaa kuvataitelija, valokuvaaja Marika Tomu Kaipainen. Kaipainen sai marraskuussa 2019 teossarjan toteuttamiseen Alfred Kordelinin säätiön myöntämän apurahan. Teossarja on osa Suomen YK-liiton juhlatapahtumia YK:n täyttäessä 75 vuotta 24.10.2020. 

Taustaa, taiteilijoita ja tukijoita

Agenda - Art 2030:n lyhyt historia

Teossarjan kuraattori Marika Tomu Kaipainen osallistui Suomen YK-liiton mentorointiohjelmaan vuonna 2019. Mentorointiohjelman tarkoituksena on lisätä tietämystä YK:sta ja teemoista, joiden edistämiseksi YK työskentelee sekä ja tukea ohjelmaan osallistuvien hakeutumista kansainvälisiin tehtäviin. Mentorointiohjelman koordinaattorina toimi YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila.

Marika kirjoitti hakemuksessaan, että häntä kiinnostaa kestävyyskriisi ja sen monet juonteet, planetaariset rajat ja niiden suhde ihmisen toimintaan ja ihmisiin, ilmastokokoukset, aktivismi ja mielenilmaisu taiteella Osallistujien valintaa tehnyt Jenni totesi, että vaikka Marikan hakemus ei aivan suoraan istunut ohjelman ennalta tehtyihin osallistujia koskeviin oletuksiin, hänen kiinnostuksensa kohteet olivat YK:n ja YK-liiton työn ytimessä. Jennillä on myös vahva usko siihen, että erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaamisista syntyvät usein kaikkein kiinnostavimmat uudet ideat ja niinpä osallistujien valinnan kriteerejä hieman lavennettiin ¬¬- kauaskantoisin seurauksin!

Mentorointiohjelmaan ura-swot- keskustelussa kesäkuussa 2019 katsottiin oman uran tulevaisuuteen, jota Marika kuvasi Jennille työnsä luonteisesti taideprojektien kautta. Marika kertoi ideastaan ja halustaan avata Kestävän kehityksen 17 tavoitetta taiteen kautta:

Olisi upeaa tuottaa taidenäyttely ja tapahtumasarja; Agenda 2030 -juhlaviikko.

Jenni totesi juhlaviikon olevan tulossa, sillä vuonna 2020 YK:n juhlisi 75-vuotiasta taivaltaan ja Jenni innostui heti teos- ja tapahtumasarjan yhdistämisestä juhlavuoteen. Tällainen taide- ja tapahtumakokonaisuus voisi olla osa juhlavuoden huipennusta lokakuussa 2020:

Hieno idea, tämä me tehdään! Kokoa ajatuksia paperille, niin esittelen muille.

Jennin mielestä idea kestävän kehityksen Agenda 2030:n avaamisesta taiteen kautta kuulosti heti siltä, että siinä voitaisiin tavoittaa jotain aivan keskeistä kestävyysmurroksen ytimestä - saada ihmiset katsomaan asioita uusin silmin ja lisätä heidän motivaatiotaan toimia paremman maailman puolesta.

Kesän aikana idea täsmentyi ja elokuussa 2019 Marika haki Alfred Kordelinin säätiön apurahaa hankkeelle: Agenda - Art 2030, 17 taideteoksen sarja aktiivista toimintaa ja vaikuttamista kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta. Apurahan myöntöpäätös tuli vajaata tuntia ennen Suomen YK-liiton syyskokousta ja kokouksen asialistalla olleeseen YK:n 75 v. juhlavuoden kokonaisuuteen sinetöitiin mukaan teossarja Agenda - Art 2030. Tuon päivän ilon ja riemun Marika varmasti muistaa aina.

Apurahahakemukseen Marika oli kirjoittanut:

Agenda 2030 luo pohjaa tulevaisuudelle. Teoskokonaisuus avaa ja tuo esille Agenda 2030 tavoitteet taiteen kautta koettavaksi meille kaikille. Teossarjan toteuttamisessa määräävää on Agenda 2030 -ohjelman tarjoama moraalihorisontti, arvot ja asenteet. Ekologisuus ja yhdenvertaisuus ovat teossarjan tärkeimpiä arvoja. Teoshaun toteuttaminen anonymisoidusti vastaa myös näihin arvoihin.

Näillä ajatuksilla, Alfred Kordelinin säätiön apurahalla, Suomen YK-liiton tuella ja 17 kestävän kehityksen tavoitteen turvin Marika lähti kokoamaan Agenda - Art 2030 teossarjaa. Anonymisoitu avoin teoshaku toi 106 ehdotusta, joista valitseminen oli kiinnostavaa ja vaikeaa. Teoshaun lopulliseen valintaan osallistunut ryhmä sai todeta, kuinka voimakas on taiteen ja teoksen ääni, kun tekijä ja muut meriitit on häivytetty ja vain teos ja sen tuoma kokemus on läsnä. Tämä kokemus myös kirkasti Marikan ymmärrystä anonymisoidun teoshaun merkittävyydestä niin taiteelle kuin taiteilijoillekin.

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia kosketti ja koskettaa Agenda - Art 2030 -teossarjaa. Kevään 2020 aikana moni asia muuttui ja moneen asiaan opittiin varautumaan uudella tavalla. Marika ja Jenni ovat saaneet Suomen YK-liiton väen, Agenda - Art 2030:n taiteilijoiden ja esityspaikkojen edustajien kanssa törmätä moneen muutokseen ja sietää epävarmuutta. Tällaisena aikana yhteistyö, toistemme auttaminen, muutoksiin sopeutuminen ja sinnikäs uudella tavalla tekeminen ovat ehkä ainoat keinomme onnistua. Tätä yhdessä tekemistä myös kestävän kehityksen Agenda 2030 korostaa.

Me juhlistamme ilolla YK:n 75-vuotista historiaa teossarjan luomassa yhteistyön hengessä. Toivottavasti Agenda - Art 2030 -teossarja inspiroi teitäkin!

Teossarjan tukena 2020