Johanna Virtanen

Teoskokonaisuus Viimeinen pisara

Finlandia-talo, Aalto Lounge

Kuvat: Johanna Virtanen

Viimeinen pisara -sarjan teokset käsittelevät ekologisia kysymyksiä, joista useissa Agenda 2030 tavoitteissa on kysymys (puhdas vesi ja sanitaatio, vedenalainen elämä, maanpäällinen elämä, vastuullinen kuluttaminen, kestävät kaupungit ja yhteisöt, ilmastotekoja, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja). Teokset sarjasta Money Talks puolestaan käsittelevät talouteen ja kuluttamiseen sekä niihin kietoutuvaan vallankäyttöön liittyviä kysymyksiä, joista monet Agenda 2030 tavoitteetkin puhuvat (vastuullinen kuluttaminen, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, ei köyhyyttä, ei nälkää, terveyttä ja hyvinvointia, sukupuolten tasa-arvo, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto).

Pohdin teoksissa kulutuskulttuuriamme ja sen vaikutuksia ympäristöömme. Tavaroiden paljous ja ostamisen helppous houkuttelee huolettomaan elämään, mutta aiheuttaa usein myös syyllisyyttä. Rahaan ja omistamiseen sekä jatkuvaan uuden ihannointiin perustuva kuluttaminen on uhka ympäristölle ja saa ekologisen omantunnon kolkuttamaan. Teokset haastavat katsojan pohtimaan arvoja ja merkityksiä, jotka ohjaavat ajatteluamme ja tekojamme maailmassa, jossa taloudellinen hyöty ja suurin mahdollinen voitontavoittelu tuntuvat saavan yhä enemmän painoarvoa. Materiaalilähtöisyys on teosteni ja työskentelyni alkukirjain. Etsin arvotonta, jätteeksi luokiteltua ja poisheitettyä ja pyrin luomaan siitä kaunista, puhuttelevaa ja merkityksellistä.

Maailman meriin on talletettu perintömme tuleville sukupolville: muovilautat ja muovin tuhoamat linnut ja kalat, ja niiden myötä melko surullinen tulevaisuuden horisontti. Ihmisen toiminnan negatiiviset vaikutukset ympäristöön luovat dystooppista tarinaa tulevaisuudesta. Tämän rinnalle haluaisin teoksillani nostaa kertomuksen ihmisen inhimillisestä halusta luoda ympärilleen kauneutta ja etsiä kaikesta huolimatta toivon näköaloja.


Viimeinen pisara, 2020, kupari, muovijäte ym.                           Pieni ja hento ote, 2020, metallilanka, muovijäte, helmet ym.
Frutti di mare, 2020, muovijäte, helmet
Muisto, 2020, muovijäte, helmet ym.
Money Talks, 2016, setelirahat, kirjonta, helmet
Mandala, 2020, elektroniikan komponentit, seteliraha, helmet
Pahan päivän varalle, 2015, elektroniikan komponentit, setelirahat

Teokset ovat myytävänä: 050 5268303 taide@kolumbus.fi