Taideryhmä Riskilä

Planeetta on tulessa - olemmeko unessa?

2020

Kansallismuseon puisto

Teos käsittelee YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 13, ilmastotekoja. Teoksessa on käytetty kahta eri tekniikkaa (grafiikka ja valokuva), joiden avulla ilmaston lämpenemisen poliittista ja kulttuurista merkitystä tarkastellaan eri näkökulmista. Grafiikoissa esille nousee ilmastonmuutokseen liittyvä kollektiivinen itsepetos ja kansalaisten intellektuaalinen sekä humaaninen tehtävä tiedostaa ilmastokriisin vakavuus. Graafisten töiden perusteemat ovat ihmisten asema, ilmastokatastrofi ja sivilisaatiomme uhanalaisuus. Fokuksessa ovat myös tulevien sukupolvien, maaäidin ja eläinten oikeudet. Töiden hahmot on otettu taidehistoriasta, myyteistä, filosofiasta, politiikasta ja eläinkunnasta. Naisten osuus on suuri. Vaikka töissä kaikuu huuto ihmisen, ilmaston, luonnon sekä tulevien sukupolvien puolesta, niistä löytyy myös huumoria.

Teoksen valokuvat keskittyvät kansalaisyhteiskunnan aktivoitumisen dokumentoimiseen ilmastoteemaisissa mielenilmauksissa. Poliittinen järjestelmä on havahtunut ilmastokriisin vakavuuteen hyvin hitaasti ja kyvyttömyys tehdä yhteistyötä sekä tarvittavia päätöksiä on huolestuttavaa. Samaan aikaan toivoa herättää lukemattomien ihmisten valmius muutoksiin omassa arjessaan ja ilmasto- oikeudenmukaisuuden vaatimukset mielenilmauksissa ympäri maailman. Ilmastomuutoksen torjuminen vaatii merkittäviä poliittisia päätöksiä, mutta myös yksilöiden ja lähiyhteisöjen merkitys on suuri, sillä arjen valinnat ja muutoksen vaatiminen ovat poliittisia tekoja. Teoksen valokuvat tuovat esiin näitä ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet toimimaan elinympäristömme puolesta ja toimivat ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun muutosvoimana. Kuvat on vedostettu käsin historiallisella syanotypia-menetelmällä, joka liittää visuaalisesti tämän hetken ilmastoliikkeen osaksi ympäristöliikkeen pitkää jatkumoa.

YK:n kestävän kehityksen ilmastotekoihin liittyvän tavoitteen lisäksi teoksessa tulevat esiin tavoitteet 4 ja 5. Sukupuolten välinen tasa-arvo on töiden lähtökohta, myös tavoite 4 on keskeinen teoksessa, sillä ilmastonmuutoksen tiedostaminen ja torjuminen on tärkeä osa kaikkea nykyaikaista koulutusta. Näiden lisäksi teos liittyy kaikkiin muihinkin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, sillä mikäli ilmastonmuutosta ei saada hallintaan, tulee kehitys kaikilla tavoitteiden osa- alueilla olemaan hyvin huolestuttava.

Installaatio materiaali: puumateriaalilevy, grafiikanlehdet kierrätyspaperista (Olavi Fellman), syanotypiavedokset (Satu Söderholm). 

Vedoksia voi ostaa yksittäin, tiedustelut:

Olavi Fellman olavi.fellman@gmail.com www.olavifellman.fi 

Satu Söderholm soderholmsatu@gmail.com https://satusoderholm.portfoliobox.net

Kuvat: Satu Söderholm ja Olavi Fellman