Ville Lähde ja Aura Raulo
Kirjeenvaihto

2020

Kirjeet julkaistaan näissä sivuilla 20.10.

Miten vuosituhattavoitteista tultiin kestävän kehityksen tavoitteisiin? 
Ja miten maailma ehätti niidenkin edelle?
Entä jos -
Kohtele kuin kottarainen - Yhteisistä arvoista itseisarvoihin,
egosentrisestä kohti ekosentrisyyttä

Kestävän kehityksen tavoitteet olivat yhtäältä kansainvälisen diplomatian eittämätön riemuvoitto ja osoitus siitä, että kestävän kehityksen moninaiset pyrkimykset ovat saavuttaneet uskottavan paikan kansainvälisessä politiikassa. Tavoitteet ovat kuitenkin vasta alku, ja alkaa voi sekä hyvin että huonosti. Seitsemäntoista erillistä tavoitetta ja toistasataa alatavoitetta eivät muodosta kokonaisuutta, eivät poliittista toimintaohjelmaa, eivät konkreettista näkymää siitä, millä tavoin yhteiskuntien pitäisi muuttua. Tällöin vaarana on tavoitteiden hoitaminen erillisesti, fossiilitaloudesta perittyjen taloudellisten ja poliittisten realiteettien ehdoilla. Mutta jos vuosituhattavoitteiden saavutusten kohtalo jotain opetti niin sen, että ekologisen perustan heikentyessä horjuvat myös menneen maailman varmuuksien varaan rakennetut tavoitteet.

Ville Lähde, Lempäälässä 29.9.2020


Kun maailmanjärjestys horjuu, ei riitä, että lyömme viisaat päämme yhteen ongelmien ratkaisemiseksi. Meidän on palattava kaiken toimintamme pohjalla lepäävien ideaalien äärelle. Ei riitä, että toteamme, että nyt on hidastettava ilmastonmuutosta tai vähennettävä köyhyyttä, vaan on pysähdyttävä muistamaan miksi. 

Koska elämä on arvokasta ja sitoudumme suojelemaan sen monimuotoisuutta ja kauneutta. Koska ihmiskuntana pyrimme kohti totuutta, oikeudenmukaisuutta, rohkeutta ja yhteisymmärrystä. Ja näitä arvoja varten meidän on sitouduttava toimimaan kestävästi.

Aura Raulo, Oxfordissa 2.10.2020


Kuvat: Jouni Tikkanen ja Sam Cornish

Aura Raulo, Ihminen ja metsä, 2018

Aura Raulo, Linnuilla on asiaa, 2017