Nina Luostarinen

Agenda 2030 Tunnekartta

2020 

Töölönlahtea ympäröivä puisto ja Hakasalmen huvilan puisto

TULE MUKAAN MUODOSTAMAAN YHTEISÖTAITEELLISTA TUNNEKARTTAA!

Seuraa reittiä ja ota valokuvia YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelman herättämistä tunteista kunkin rastin kohdalla.

Osallistuneista kuvista muodostetaan mosaiikkimainen tunnekartta, joka osasina ovat yksittäiset osallistujien ottamat kuvat. Kartta julkaistaan sähköisesti.

Voit ottaa kuvat rastien luona tai käyttää aiemmin ottamiasi kuvia. Käytäthän kuitenkin vain omia kuviasi.

Reitin varrella kohdataan myös muita Agenda Art 2030 teoksia.

Kirjaudu pelaajana osoitteessa: play.seppo.io 

Syötä pin-koodi: 96EF39

Valokuvat voivat toimia ymmärtämisen välineenä. Tämän tun- nekartan tekoon voi osallistua jokainen, sillä ei ole oikeita tai vääriä tunteita. Kaikki mukaan tulevat kuvat ovat tasa-arvoi- sessa asemassa lopuksi muodostuvassa mosaikkimaisessa tun- nekartassa. Agenda 2030:n 17 värikästä korttia muodostavat yhdessä ison ja tärkeän kartan, ja tämän saman periaatteen mukaisesti käsitellään osallistujien tunnekuvia.

Osallistu ottamalla & lataamalla yksi valokuva kustakin Agenda 2030:n tavoitteen herättämästä tunteesta.

Osallistumalla ja lataamalla kuvasi luovutat kuviesi vapaan käyt- töoikeuden osana tunnekarttaa ja sen julkisen esittämisen sekä sallit kuviesi mahdollisen tutkimuskäytön. Kuvaajia ja kuvia ei voida yhdistää.

Pelataksesi sinun tulee sallia paikannus käyttämässäsi selai- messa.

Löydätkö kaikki 17 rastia?

Teos on tilattavissa: nina.luostarinen@humak.fi