YK-liitossa meillä on tavoitteena YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti maailma, jossa ketään ei jätetä. Yhdessä työskentelemme ihmisoikeuksien, rauhan ja turvallisuuden sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseksi. Tänä vuonna vietämme YK:n 75-vuotisjuhlavuotta.

Juhlaa varjostaa maailmanlaajuinen koronapandemia, joka on osoittanut myös sen, miten yhden kestävän kehityksen osa-alueen ongelmat vaikuttavat muihin tavoitteisiin. Terveystavoitteissa kohdatuista haasteista on seurannut merkittävää takapakkia muun muassa köyhyyden poistamiseen, työllisyyteen, ruokaturvaan, sukupuolten väliseen tasa-arvoon sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseen liittyvissä tavoitteissa.

Hyvää tässä maailmanajassa on se, että meillä on jo käytössämme yhteinen, kaikkien maailman maiden hyväksymä toimintaohjelma, joka voi viitoittaa reittejä koronaviruspandemiasta toipumiseen sekä auttaa ratkaisemaan ja ennalta torjumaan monia muita uhkia.

Kuten YK:n pääsihteeri António Guterres on asian ilmaissut: "Emme voi palata siihen, mitä aiemmin pidimme normaalina."

Muutoksen aikaansaamiseen tarvitaan meitä kaikkia.