Suomen YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö. Liitto edistää laaja-alaisen vaikuttajaverkostonsa avulla kansainvälistä yhteistyötä, jossa ketään ei jätetä. 

Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu kansalaisjärjestö, joka tekee tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita.

Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä tehdä tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien päämääriä ja periaatteita sekä tukea järjestön toimintaa ja siten edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja kansojen rauhanomaista yhteistoimintaa.

YK on maailman suurin, kansainvälisellä sopimuksella (YK:n peruskirja) perustettu rauhanjärjestö, joka pyrkii vahvistamaan ihmisoikeuksien, kehityksen ja turvallisuuden välistä yhteyttä. Suomen YK-liitto tukee tätä tavoitetta omalla tiedotus-, koulutus- ja vaikuttamistoiminnallaan.

Suomen YK-liiton toiminnassa on mukana jäsen- ja paikallisyhdistyksiä, kaiken kaikkiaan lähes 70 suomalaista järjestöä. Liitto koordinoi myös sen henkilöjäsenistä koostuvaa YK:n ystävät -verkostoa.

Suomen YK-liitto ei ole osa virallista YK-järjestelmää. Suomen YK-liitolle myönnettiin vuonna 2013 erityinen konsultatiivinen asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC).