Aki Koskinen
Roskaväkeä

2020 

Finlandia-talon puisto, Kansallismuseon puisto, Talvipuutarha, Villa Kivi

Kuvat: Hedda Wikström

Roskaväkeä-sarjan maalaukset käsittelevät köyhyyttä, oikeudenmukaisuutta, eriarvoistumista ja kestävää kehitystä. 

Maalaukset vastaavat idealtaan ja materiaalivalinnoiltaan useampaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen. Ne kommentoivat tavoitetta 1. Ei köyhyyttä, koska roskaväeksi on sanottu köyhiä, ja Suomessa köyhyys on tosiasia, joka vaikuttaa kasvukeskuksista syrjäseutuihin. Roskaväkeä-sarja ottaa kantaa tavoitteeseen 10. Eriarvoisuuden vähentäminen, nostamalla esiin vähävaraista kansanosaa. Teossarja viittaa materiaalivalinnoillaan periaatteisiin 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä 12. Vastuullista kuluttamista ja 13. Ilmastotekoja. Ympäristöä kuluttava jalanjälki on maalauksissa pieni. Maalauksissa on eettinen fokus, joka liittyy tavoitteeseen 15. Maanpäällinen elämä, koska temaattisesti sarja avaa näköaloja maanpäällisen elämän mielekkyyden pohtimiseen, sekä köyhyyden että kuluttamisen näkökulmasta. Maanpäällisen elämän laatuun liittyy myös luonnon puhtaus, jota maalauksissa käytettävien jätepaperien- ja pahvien uusiokäyttö osaltaan edistää. 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto on tavoite, johon pyrittäessä roskaväeksikin kutsuttua kansanosaa ei voi unohtaa, yhteiskunnallisten päätösten osalta.

Roskaväkeä-sarja koostuu jätepaperille- ja pahville guassilla maalatuista teoksista. Maalaukset on ripustettu käytöstä poistettuihin jääkaappeihin.


Teokset ovat myytävänä: 050 575 7912

aki.e.koskinen@gmail.com
www.akikoskinen.com