Agenda - Art 2030, For fremtiden! 

ÅBEN INDKALDELSE AF KUNSTVÆRKER!  Send ansøgning!

Serien bliver samlet af sytten (17) kunstværker skabt af børn og unge. Værkerne kan bestå af dans, billedkunst, musik, performance, digte, cirkus, miljøkunst, virtual reality, lyd- og lyskunst, videofilm, fortællinger, installationer mm. Med andre ord alt, som kan betragtes som kunst.

Indkaldelsen af kunstværker er rettet til børn og unge under 26 år bosat i Norden. Ansøgeren kan være en ung professionel kunstner, en som udøver kunst i sin fritid, en vennegruppe, skoleklasse eller hobbygruppe indenfor hvilken som helst kunstform. Man kan deltage i ansøgningsrunden med allerede eksisterende såvel som nye kunstværker. 

Det vigtigste er, at kunstværket belyser et eller flere af FN's Verdensmål i forhold til ophavsmandens/-mændenes fremtid og fremtidsvisioner.

Kunstværksserien bliver præsenteret i oktober 2022 både på sociale medier og Agenda - Art 2030's eget websted, og der vil blive samlet kunstværker af serien til en udstilling. Udstillingens hovedsæde er Nordisk Kulturkontakts lokaler i Sveaborg, Helsingfors. Der arbejdes også på, at finde udstillingslokaler hos Nordisk Ministerråds andre lokaliteter.

Kurateringen sker gennem en åben og anonymiseret ansøgningsrunde. Der indkaldes ansøgninger for kunstværker i forbindelse med bæredygtighedsmål og fremtidsønsker.

Økologi og ligeværd er kunstværksseriens centrale værdier. I gennemførelsen af værksserien tages der hensyn til og højde for gældende covid-19-regler. Kunstværksserien vil hovedsageligt blive præsenteret ved hjælp af videooptagelser eller streaming, medmindre covid-19-situationen ændrer sig betydeligt i løbet af året.

Der tildeles en præmie på 300 euro (eksklusive eventuelle skatter) til de kunstværker, som bliver valgt til serien. Ophavsretten af kunstværket forbliver hos ophavsmanden/-mændene.

Marika Tomu Kaipainen vil være ansvarlig for vejledningen i forbindelse med kunstværksseriens kuratering og kunstneriske indhold. En jury bestående af børn og unge vil vælge kunstværkerne til serien.

Ansøgningen skal indeholde følgende dele:

1. Kunstværkets titel.

2. Kunstværkets form/struktur, materialer, størrelse, varighed og vejrbestandighed, teknisk gennemførelse og behov for at opbygge/ophænge værket, estimeret tid til præsentation af værket, andre specielle behov i forbindelse med præsentation af værket. Bilag som illustrerer værket: billeder, videofilm, lyd (link f.eks. YouTube eller tilsvarende). Værkets ophavsmand/-mænd er ansvarlig(e) for udførelsen af værket ifølge denne beskrivelse.

3. En kort beskrivelse af værket og dets mål, så at værket er præsenteret gennem målene i Agenda 2030 - The Sustainable Development Goals. Hvilke bæredygtighedsmål svarer værket på eller tager stilling til? Hvordan ønsker og forestiller du dig at fremtiden bliver i forhold til disse mål? Hvordan bliver fremtiden og fremtidens liv, hvis det, som nu opleves som dårligt, er blevet godt? Her kan du finde bæredygtighedsmålene.

4. Kunstværkets kontaktoplysninger: adresse (land), telefonnummer. Ikke navn(e) af ophavsmanden/-mændene.

Ansøgningsfristen er den 14.6.2022 kl. 23:59.

Venligst send ansøgningen med overskrift For the future til adressen artagenda2030@gmail.com

De ovennævnte fire dele skal samles til én vedhæftet pdf-fil. Resultatet bliver meddelt inden den 21.6.2022 via mail (til adressen hvorfra ansøgningen blev sendt).

Flere oplysninger: artagenda2030@gmail.com og +358 40 137 2273.