Marika Tomu Kaipainen

Entä jos… I, II ja III (1/5), 2023, 30x40

Pigmenttivedos

300 €

Paul Kleetä mukaillen, taide ei kuvaa jo jotain kuvattua tai havaittua maailmaa; se pikemmin on yksi tärkeimmistä keinoista, jolla maailma tehdään näkyväksi ja olevaksi. 

Kunpa muistaisin, kunpa muistaisit -sarjasta osa I, 2023

Kivi/betoni/alumiini

50 €

Teos on mielestäni aina jonkinlainen mielipide ja julkilausuma. Taideteos jättää jäljen tekijästään. Taiteilijuus on kykyä havainnoida ja keskustella havaitsemastaan, keskustelu taas vaatii rohkeutta omata mielipiteitä näistä havainnoistaan. Mielipiteen kysyvät itsetuntemusta, ymmärrystä ja tuntemusta maailmasta, mutta ennenkaikkea rohkeutta! 

Aika tai-puu I

(1/5), 2023, 60x90

Alumiinituloste

350 €

Aika tai-puu II (1/5), 2023, 20x60

Alumiinituloste

180 €

Aika tai-puu III (1/5), 2023, 30x90

Alumiinituloste

300 €

Suurperhe tai-puu (1/5), 2023, 13x18, 20x25, 13x29

Pohjustettu puukuitulevy, puuritilä

Kokonaisuuden osat myynnissä erikseen

13x18 (50 €), 20x25 (65 €), 13x29 (55 €)

Marika Tomu Kaipainen on helsinkiläinen kuvataiteilija (YAMK, 2017) ja valokuvaaja (Lapin yliopisto, TaM, kesken). Kaipaisen taiteen lähtökohdat ovat ihmisten ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa, taiteen ja tieteen vuoropuhelussa, situationistien perinteistä nousevissa ideoissa.

"Teen käsitteellisiä ja osallistavia teoksia, joissa kokija on itse osa teosta, joissa taiteilija tekijänä, katsoja kokija ja koettavana teos sekoittuvat ja lipuvat kohti toisiaan."

Kaipainen on työskennellyt 2008-2022 luomansa aisti- ja elintarviketaiteen parissa taidepedagogina, kouluttajana ja taideterapeuttina.

Syksyllä 2018 hän kokosi ja kirjoitti Kohtuukulutuskasvatuksen käsikirja:n Sitran Maapalloliiga-hankkeessa ja 2020-2022 hän toimi Reason ry:n Kohtuukulutuskasvatuksen parissa Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa.

Vuosina 2020 ja 2022 Kaipainen tuotti ja kuratoi Agenda-Art 2030 teossarjat. 


Galleria Pihaton näyttely on Kaipaisen jäähyväisnäyttely.

Kiitän taidetta ja taiteilijoita, joiden kanssa minulla on ollut ilo ja onni jakaa eloani ja kokemuksiani.