Matilde Wedzicha

Sol og Alger / Sun and Algae

Kuvat: Matilde Wedzicha

Aurinko, voima, joka synnyttää elämää. Kuumuus nousee ja hengenantajista tulee hengenpelastaja. Levät, korallit, elämä meressä. Värit haalistuvat silmiemme edessä.

Sytytä valot, anna totuuden näkyä. Vasta kun lopetamme öljyteollisuuden, lopetamme viherpesun ja korvaamme lopulta kapitalismin kiertotaloudella, voimme todella nähdä värit uudelleen.


The Sun, the force that breeds life. The heat is rising and the lifegiver turns into a lifetaker. Algae, corals, life in the sea. The colors fade before our eyes.

Turn on the light, let the truth show. Not until we discontinue the oil industry, stop greenwashing and finally replace capitalism with a circular economy, can we truly see the colors again.


Solen, kraften som föder liv. Värmen stiger och livgivaren förvandlas till en livtagare. Alger, koraller, livet i havet. Färgerna bleknar framför våra ögon.

Tänd ljuset, låt sanningen visa sig. Inte förrän vi avvecklar oljeindustrin, stoppar greenwashing och slutligen ersätter kapitalismen med en cirkulär ekonomi, kan vi verkligen se färgerna igen.


Kipsiä pigmentillä sähkölampussa. Gips med pigment på elektrisk lampa. Plaster with pigment on electrical lamp

Instagram: @matildew.art 

Website: www.matildew.art

Teos on myytävänä. Tiedustelut: Konstverket är till salu. Kontakt: The artwork is for sale. Contact: matilde.wedzicha@gmail.com