Minna Karhunen

Drown

Kuva: Minna Karhunen

Ilmastonmuutoksen merkit ja luontoa kuluttava elintapamme nostavat pintaan ahdistuksen, ilmastoahdistuksen.

"Drown" - on utuinen, veden alla, muoviglitterin keskellä hukkuva hahmo. Taideteoksen samalla uhkaava sekä rauhoittava tunnelma pysäyttää katsojan ajattelemaan hetkeä jossa elämme sekä tuo esiin nuoren sukupolven paineen siitä, millainen maailma heitä odotta ja millainen maailma jää heidän jälkeläisilleen.

Fiktiivisyys vahvistaa kokemusta ja hetkeä, luoden mielikuvan tulevaisuudesta.

Elämme tällä vetisellä planeetalla, ja sen vedet eivät enää ole hyvinvoivia.


The signs of climate change and our way of life that consumes nature bring to the surface anxiety, climate anxiety.

"Drown" - is a hazy figure drowning under water in the middle of plastic glitter. The simultaneously threatening and soothing atmosphere of the artwork stops the viewer to think about the moment we live in and brings out the pressure of the young generation about what kind of world awaits them and what kind of world will be left for their descendants.

Fiction strengthens the experience and the moment, creating an image of the future.

We live on this watery planet, and its waters are no longer healthy.


Tecknen på klimatförändringar och vårt sätt att leva som tär på naturen tar upp oro, klimatångest.

"Drown" - är en disig figur som drunknar under vatten mitt i plastglitter. Den samtidigt hotfulla och lugnande atmosfären i konstverket stoppar betraktaren att tänka på ögonblicket vi lever i och lyfter fram den unga generationens press om vilken typ av värld som väntar dem och vilken typ av värld som kommer att lämnas till deras efterkommande.

Fiktion stärker upplevelsen och ögonblicket, skapar en bild av framtiden.

Vi lever på denna vattniga planet och dess vatten är inte längre friska.


Pigmenttivedos akryylille Pigmenttryck på akryl Pigment print on acrylic 40x40

Teos on myytävänä. Tiedustelut: Konstverket är till salu. Kontakt: The art work is for sale. Contact:

minnakarhunenphotography@hotmail.com