SantiYago Delgado

The Darkside of Mother Earth

Kuva: SantiYago Delgado

Elämme aikaa, jossa emme kunnioita Äiti Maata ja herätimme samalla nukkuvan jättiläisen. Tämän seurauksena joudumme todistamaan sen voiman tulvia, järistä, myrskytä ja tuhota.

Äiti Maa, planeettamme on kuin sodassa ihmiskuntaa vastaan. Tässä sodassa ei käytetä ydinaseita tai luoteja vaan pelkkää luonnon voimia. Taideteos ¨The Darkside of Mother Earth¨ kuvaa näitä planeettamme voimia.

On aika tuoda tämä "sota" valoon, jotta tulevaisuudessa voimme saavuttaa yhteisen ymmärryksen planeettamme kanssa.

Nyt jos koskaan on aika mennä takaisin siihen ajatusmaailmaan mistä lähdimme ja siivota roskamme, jotta voimme elää yhdessä tämän jättiläisen kanssa, jota kutsumme planeetta maaksi.


We live in a time where we do not respect Mother Earth. In the process we awakened a sleeping giant and as a result we have to witness its power to flood, shake, storm and destroy.

Mother Earth, our planet is like at war with humanity. In this war, no nuclear weapons or bullets are used, only the forces of nature. The artwork ¨The Darkside of Mother Earth¨ describes these forces of our planet.

It is time to bring this "war" into the light so that in the future we can reach a common understanding with our planet.

Now, if ever, is the time to go back to where we started and clean up our trash so we can live together with this giant we call planet earth.


Vi lever i en tid där vi inte respekterar Moder Jord. I processen väckte vi en sovande jätte och som ett resultat måste vi bevittna dess kraft att översvämma, skaka, storma och förstöra.

Moder Jord, vår planet är som i krig med mänskligheten. I detta krig används inga kärnvapen eller kulor, bara naturens krafter. Konstverket ¨The Darkside of Mother Earth¨ beskriver dessa krafter på vår planet.

Det är dags att föra fram detta "krig" så att vi i framtiden kan nå en gemensam förståelse med vår planet.

Nu, om någonsin, är det dags att gå tillbaka till där vi började och städa upp våra skräp så att vi kan leva tillsammans med denna jätte vi kallar planeten jorden.


Pronssi ja betoni brons/betong bronze/concrete 40x30x20


Teos on myytävänä. Tiedustelut: Konstverket är till salu. Kontakt: The artwork is for sale. Contact:

art.santiyago@gmail.com