Smilla Jovine

Älskade Systerskap

Kuva: Marika Tomu Kaipainen

Tie tasa-arvoiseen maailmaan on pitkä. Maailman naisten nykytilanteen on muututtava. Velvollisuuksien ja vastuun ohella tulee olla vapauksia ja valinnanvaraa.

Teos näyttää leikkisällä ja värikkäällä tavalla unelman tulevasta sisaruudesta.

The road to an equal world is long. The current situation of women in the world must change. Along with obligations and responsibilities there must be freedom and choice.

The work shows the dream of future sisterhood in a playful and colorful way.

Vägen till en jämlik värld är lång. Den nuvarande situationen för kvinnor i världen måste förändras. Tillsammans med skyldigheter och ansvar måste det finnas frihet och valmöjligheter.

Verket visar drömmen om framtida systerskap på ett lekfullt och färgglatt sätt.


Akvarelli Akvarell Watercolor 25,4 x 17,8  


Teos on myytävänä. Tiedustelut: Konstverket är till salu. Kontakt: The artwork is for sale. Contact: 

smillajovine@gmail.com