Marika Tomu Kaipainen

Agenda - Art 2030 teossarjan kuraattori

Kestävyyskriisiin sopeutumisessa ja sen taltuttamisessa on Kaipaisen työssä ja henkilökohtaisessa elämässä keskeinen paikka. Agenda - Art 2030 teossarja on syntynyt tarpeesta kiinnittää huomiota ja luoda ymmärrystä kestävyyskriisin moniin juonteisiin, mutta myös avata ja lisätä ymmärrystä yhteisestä moraalihorisontista, jonka saavuttamiseen YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet - Agenda 2030 ohjelma meitä ohjaa ja auttaa. 

"Paul Kleetä mukaillen, taide ei kuvaa jo jotain kuvattua tai havaittua maailmaa; se pikemmin on yksi tärkeimmistä keinoista, jolla maailma tehdään näkyväksi ja olevaksi. Teos on mielestäni aina jonkinlainen mielipide ja julkilausuma. Taideteos jättää jäljen tekijästään. Taiteilijuus on kykyä havainnoida ja keskustella havaitsemastaan, keskustelu taas vaatii rohkeutta omata mielipiteitä näistä havainnoistaan. Mielipiteen kysyvät itsetuntemusta, ymmärrystä ja tuntemusta maailmasta, mutta ennenkaikkea rohkeutta! Mistäs saisimme uuden Minna Canthin Työmiehen vaimon? Minulle tuon Työmiehen vaimo -kokemuksen tarjosi Katja Tukiaisen maalaus "There is a plan b", jonka Katja julkaisi 12.3.2019 nuorten suuren ilmastolakon aamuna. Maalaus muuttui ajatusrakennelmissani muotoon "We are the Plan B" ja tästä sai alkunsa Agenda - Art 2030 idean tarjota puitteet dialogille, vivuttaa muutosta uusilla, yllättävillä kumppanuuksilla ja tulokulmilla ja antaa taiteen kokemuksen vaikuttaa."

"We are the Plan B" - Excelsior!

Teossarjan toteuttamisessa keskeistä on ollut Agenda 2030 ohjelman tarjoama moraalihorisontti, arvot ja asenteet. Ekologisuus ja yhdenvertaisuus ovat teossarjan keskeisiä arvoja. Teoshaun toteuttamisella anonymisoidusti vastattiin näihin arvoihin. Teossarja koostuu kutsutuista ja anonymisoidun teoshaun kautta valituista teoksista. 

Agenda - Art 2030 teossarjan ideointi ja toteutus sai tukea Suomen YK-liitolta esitellessäni idean keväällä 2019 vaikuttamistyöstä vastaavalle Jenni Kauppilalle. Alfred Kordelinin säätiön myöntämän apurahan ja Suomen YK-liiton tuen ja kumppanuuden kanssa teossarja toteutuu nyt lokakuun viikolla 43. Nöyrä kiitos tästä mahdollisuudesta. 

Kiitän taidetta ja taiteilijoita joiden kanssa minulla on ollut ilo ja onni työskennellä vuonna 2020.

Kiitän kaikkia esityspaikkoja rohkeudesta tarttua tilaisuuteen näinä haastellisina koronan sävyttäminä aikoina. 

Kiitän erityisesti Finlandia-talon Minna Sauramaata ja Finlandia-taloa. Agenda - Art 2030 teossarjan sydän on Finlandia-talolla arvokkaissa ja upeissa puitteissa. 

Kiitän Kansallismuseon Hanna Forssellia ja Diakonissalaitoksen Sari Enkkelää avusta muuttuvien tilanteiden ja taiteen eduksi. 


Marika Tomu Kaipainen on helsinkiläinen kuvataiteilija ja valokuvaaja. Kaipaisen taiteen lähtökohdat ovat ihmisten ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa, taiteen ja tieteen vuoropuhelussa, situationistien perinteistä nousevin ideoin.

"Teen käsitteellisiä ja osallistavia teoksia, joissa kokija on itse osa teosta, joissa taiteilija tekijänä, katsoja kokija ja koettavana teos sekoittuvat ja lipuvat kohti toisiaan."

Kaipainen on työskennellyt vuodesta 2008 luomansa aisti- ja elintarviketaiteen parissa taidepedagogina, kouluttajana ja taideterapeuttina.

Syksyllä 2018 hän kokosi ja kirjoitti Kohtuukulutuskasvatuksen käsikirja:n Sitran Maapalloliiga-hankkeessa ja 2020-2022 hän jatkaa Reason ry:n Kohtuukulutuskasvatuksen parissa Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa.