Agenda - Art 2030 - Tulevaisuudelle!

TEOSHAKU ON AVATTU - Hae!

Agenda - Art 2030, Tulevaisuudelle! - teossarja avaa YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) 17 osa-aluetta Pohjoismaisten nuorten ja lasten taiteen kautta.

Tulevaisuuden toiveet ja kuvitelmat saavat äänen!

Teossarja kootaan seitsemästätoista (17) lasten ja nuorten tekemästä teoksesta. Teokset voivat olla tanssia, kuvataidetta, musiikkia, performanssia, runoja, sirkusta, ympäristötaidetta, virtuaalitodellisuuksia, ääni- ja valotaidetta, videoita, tarinoita, installaatiota ym. Toisin sanoen kaikkea, minkä voi käsittää taiteeksi.

Teossarjan teoshaku on Pohjoismaissa asuville ja alle 26-vuotiaille nuorille ja lapsille. Hakija voi olla nuori ammattilainen, taiteen harrastaja, ystäväporukka, koululuokka tai harrasteryhmä miltä tahansa taiteenalalta. Teoshakuun voi osallistua jo olemassa olevalla tai uudella teoksella. 

Tärkeintä on, että teos avaa yhtä tai useampaa YK:n Kestävän kehityksen tavoitetta suhteessa tekijän/tekijöiden tulevaisuuteen ja tulevaisuuden näkymiin.

Teoshaku on avoinna 14.06..2022 (23:59) asti.

Teossarja esitetään lokakuussa 2022 sosiaalisessa mediassa, Agenda - Art 2030 teossarjan verkkosivuilla ja teossarjasta kootaan näyttelyä varten kokonaisuus. Näyttelyn pääpaikkana on Pohjoismaisen kulttuuripisteen tilat Suomenlinnassa, Helsingissä. Teoksille haetaan esityspaikkoja myös muista Pohjoismaiden ministeriöneuvoston alaisista toimipisteistä.

Kuratointi tapahtuu avoimella ja anonymisoidulla haulla. Teoshaussa haetaan teoksia kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tulevaisuuden toiveisiin liittyen. Ekologisuus ja yhdenvertaisuus ovat teossarjan keskeisiä arvoja. Teossarja toteutetaan vallitsevat covid-19 säädökset huomioiden ja näihin varautuen. Esitysten osalta teossarja koostuu pääasiassa video-tallenteista tai streemeistä, ellei merkittävää muutosta covid-tilanteeseen vuoden aikana synny.

Teossarjaan valituille teoksille annetaan 300 euron palkkio (josta vähennetään mahdolliset verot). Teosten oikeudet ja omistus säilyvät tekijällä/tekijöillä.

Teossarjan kuratoinnin ohjaus ja taiteellinen sisältö ovat Marika Tomu Kaipaisen vastuulla. Teosvallinnan tekee lapsista ja nuorista koottu raati.

Teoshaun ehdotuksen tulee sisältää seuraavat osat:

1. Teoksen nimi.

2. Teoksen muoto/rakenne, materiaalit, koko, teoksen kesto sekä sen säänkestävyys, teoksen ripustuksen/pystytyksen tekninen toteutus ja tarpeet, teoksen esittämiseen arviolta kuluva aika, muut erikoistarpeet teoksen esittämistä varten. Teosta havainnollistavat liitteet: kuvat, videot, ääni (linkki esim. YouTube tai vastaava). Teoksen toteuttamisvastuu on teoksen tekijällä/tekijöillä tämän kuvauksen mukaisesti.

3. Lyhyt kuvaus teoksesta ja sen tavoitteista niin, että teos on esitelty Agenda 2030 tavoitteiden - The Sustainable Development Goals kautta. Voit kuvata yhden tai useamman tavoitteen kautta. Mihin Kestävän kehityksen tavoitteisiin teos vastaa tai ottaa kantaa? Millaiseksi kuvittelet ja toivot tulevaisuuden näiden tavoitteiden osalta? Millainen on tulevaisuus ja tulevaisuuden elämä, jossa se minkä nyt koetaan olevan huonosti, onkin hyvin? Kestävän kehityksen tavoitteet löydät täältä.

4. Teoksen yhteystiedot: osoite (maa), puhelinnumero. Ei tekijän/tekijöiden nimeä/nimiä.

Teoshaku päättyy 14.6.2022 klo 23.59.

Lähetä hakemuksesi sähköpostilla otsikolla For the future osoitteeseen artagenda2030@gmail.com

Lähetä yllä kuvatut neljä osaa yhtenä pdf liitteenä. Valinnasta ilmoitetaan 21.6.2022 mennessä sähköpostitse (sähköpostiin, josta hakemus on lähetetty).

Lisätietoja artagenda2030@gmail.com ja +358 40 137 2273.