Agenda - Art 2030 - Green Future!

Elo-Lokakuussa 2022

Agenda - Art 2030 - Green Future! - teossarja avaa YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) 17 osa-aluetta nuorten ja lasten taiteen kautta. 

Teossarja on kuraattori Marika Tomu Kaipaisen ideoima ja toteutetaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Teosvallinnan tekee lapsista ja nuorista koottu raati. Kaipainen on saanut hankkeelle apurahan Taiteen edistämiskeskukselta. 

Teossarja toteutetaan vallitsevat covid-19 säädökset huomioiden ja näihin varautuen. 

Teoshaku on anonymisoitu ja se oli keväällä 2022. Anonymisoidun teoshaun kautta teoksen ääni voimistuu ja vain teos ja sen tuoma kokemus on läsnä. Kuratoinnin tukena ja viimeistelijänä on nuorten oma raati.

Teossarjan voi tilata toimitiloihin! Ota yhteyttä 0405107019 Marika Tomu Kaipainen


Kuraattori Marika Tomu Kaipainen:

"Agenda - Art 2030 teossarja on syntynyt tarpeesta kiinnittää huomiota ja luoda ymmärrystä kestävyyskriisin moniin juonteisiin, mutta myös avata ja lisätä ymmärrystä yhteisestä moraalihorisontista, jonka saavuttamiseen YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet - Agenda 2030 ohjelma meitä ohjaa ja auttaa. Tässä taiteella on merkittävä rooli paitsi vakiintuneiden käsitysten ja valta-asetelmien horjuttajana, myös toivon luojana ja tunteiden tuojana. 

Agenda 2030 luo pohjaa tulevaisuudelle. Tuon tulevaisuuden kohtaaminen edellyttää tuoretta ja poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä ja otetta."